Pokal

Zimski pokal obsega 10 vzponov, ob nedeljah od 4.12.2016 do 19.2.2017. Vsi vzponi potekajo po isti trasi. Vsak udeleženec sodeluje na lastno odgovornost.

Uporaba pohodniških palic je zaradi varnosti prve tri vzpone, ko poteka odprta tekma le od Korita, nezaželena. Tekmovalci, ki bodo uporabljali pohodniške palice, bodo pri Koritu startali 2 minuti za ostalimi.

Udeležba

Vsak, ki se udeleži pokala prvič ali pa ni sodeloval v pretekli sezoni, se pred pričetkom vzpona (najkasneje do 9:15) javi prijavni službi, ki zabeleži njegovo ime ter datum rojstva in mu dodeli startno številko, ki velja do konca pokala.

Udeleženci lanske sezone imajo že dodeljeno startno številko in se jim ni potrebno javiti pri prijavni službi.

Čip (zapestnica) za elektronsko merjenje časa, ki ga je udeleženec uporabljal v preteklih sezonah, velja tudi za to sezono. Če udeleženec še nima čipa, oziroma ga je izgubil, se pred pričetkom vzpona (najkasneje do 9:15) javi prijavni službi kjer prevzame čip.

Trasa

Start je pri spodnji postaji vzpenjače (325 m n.m.v.), natančneje na koncu asfalta. Proga sprva poteka po makadamski cesti v smeri Trikotne jase nato pa se odcepi desno po markirani gozdni povezavi proti Jonatanki, po njej in po Fiski do cilja, ki je pod platojem ob zgornji postaji vzpenjače.

Časi vzponov

Start je vsako nedeljo ob 9:30.

Vzpon Datum Vzpon Datum
1*. 4.12.2016 6. 22.1.2017
2*. 11.12.2016 7. 29.1.2017
3*. 18.12.2016 8. 5.2.2017
4. 8.1.2017 9. 12.2.2017
5. 15.1.2017 10. 19.2.2017

* Do korita pod Fisko poteka hoja v skupini. Tekmovalci s pohodniškimi palicami bodo pri koritu startali 2 minuti za ostalimi.

Varnost

Udeleženci smejo pri vzponu uporabljati le predpisano traso. Vračanje na start je v času obratovanja smučišča dovoljeno le po poteh izven smučišča.
 

Merjenje časa

Merjenje časa prihoda v cilj poteka 75 minut od trenutka starta (praviloma od 9:30 do 10:45). Tekmovanje temelji na fair-playu.

Merjenje časa udeležencev, ki startajo v skupini, poteka elektronsko. Udeleženec ob prihodu v cilj prisloni čip k čitalcu, ki z zvočnim znakom potrdi prihod.

V primeru, da udeleženec ob prihodu v cilj nima čipa, se mu prihod ne registrira samodejno in ne bo uvrščen v skladu z pravili, ki veljajo za udeležence, ki startajo v skupini. Svoj prihod lahko v tem primeru registrira le na način kot da ne bi startal v skupini. Tako zanj veljajo vsa pravila navedena v nadaljevanju. 

Udeleženci, ki računajo, da ne bodo uspeli priti v cilj v času 75 minut, lahko samostojno startajo predčasno in si sami merijo čas vzpona. Ti udeleženci ob prihodu v cilj ne uporabijo čipa za registracijo časa. Svoj prihod (startno številko in čas) zabeležijo na zapisnem listu, ki se nahaja pri hišici v cilju. Taki udeleženci bodo na v rezultatih vzpona uvrščeni le v kategoriji WMA in kategoriji dečki in deklice rojeni leta 2005 in mlajši (do 10 let). Udeležencem, ki si sami merijo čas, razen dečkom in deklicam rojenim leta 2006 in mlajšim, se upoštevajo doseženi časi, ki so  enaki ali večji od 75 minut. Če je v zapisnem listu zapisan krajši čas, bo v rezultatih upoštevan čas 75 minut.

Kategorije

V pokalu se upoštevajo naslednje kategorije:

  • Moški rojeni od vključno 1971 do vključno 2000  (M I.)
  • Moški rojeni leta 1970 in starejši (M II.)
  • Ženske rojene od vključno 1976 do vključno 2000 (Ž I.)
  • Ženske rojene leta 1975 in starejše (Ž II.)
  • Dečki rojeni leta 2006 in mlajši (do 10 let)
  • Deklice rojene leta 2006 in mlajše (do 10 let)
  • Dečki rojeni od vključno leta 2001 do vključno leta 2005 (od 11 do 15 let)
  • Deklice rojene od vključno leta 2001 do vključno leta 2005 (od 11 do 15 let)
  • Tekaška vadba v Mariboru
  • WMA kategorija

Točkovanje posameznega vzpona

Točkuje se tako, da prvo uvrščeni dobi 400 točk, vsak naslednji pa eno točko manj. Vrstni red se upošteva enotno ne glede na kategorijo.

Primer:
Vzpona se je udeležilo 40 udeležencev. Prvi dobi 400 točk, drugi 399, nato 398 itd. do zadnjega, ki dobi 361 točk.

Če je udeleženec na vzponu izboljšal svoj trenutno najboljši čas, dobi eno dodatno točko.

Uvrstitev na posameznem vzponu

Uvrstitev na posameznem vzponu se vodi po kategorijah. Vrstni red je odvisen od števila doseženih točk.

Uvrstitev v pokalu

Trenutno skupno število točk posameznega udeleženca je odvisno od seštevka točk, ki jih je dosegel na posameznih vzponih. Pri tem se v seštevku upošteva največ 7 zanj najugodnejših vzponov.

Vrstni red je odvisen od trenutnega skupnega števila točk in se izračunava sproti po vsakem vzponu ter vodi po kategorijah.

Kategorije dečkov in deklic

Dečki in deklice do vključno letnice rojstva 2001 so razporejeni v dve starostni kategoriji (ločeno po spolu). V teh kategorijah poteka točkovanje v skladu z vrstnim redom prihoda v cilj pri katerem se upoštevajo le člani kategorije in dejanski čas vzpona.

Kategorija WMA

V WMA kategoriji nastopajo vsi udeleženci ne glede na spol in starost. Točkovanje v WMA kategoriji poteka po enakih pravilih kot za ostale kategorije, le da se točkovanje izvede na osnovi časa, ki ga je udeleženec dosegel, pomnoženega s korekcijskim faktorjem, ki je odvisen od spola in starosti na dan prvega vzpona (4.12.2016). Za razliko od dejansko doseženih časov bodo korigirani časi označeni z znakom »*«. V WMA kategoriji se za doseganje izboljšanja svojega najboljšega časa ne dodeljuje dodatna točka. Na tekmah, kjer del vzpona poteka s hojo v skupini, se s korekcijskim faktorjem pomnoži le čas »odprte« tekme, vendar se v rezultatih objavi skupen čas vzpona od starta v dolini.

Korekcijski faktorji so določeni v tabeli na koncu pravil in temeljijo na WMA (Word Master Athletic) faktorjih za časovno primerljivo tekaško disciplino (10km).

Primer:
Na vzponu je bilo 5 udeležencev:

Vrstni red prihoda v cilj: Starost Spol Dosežen čas
(t)
Osebni korekcijski faktor
(k)
Korigirani čas
t×k
Uvrstitev na vzponu v WMA kategoriji Doseženo število točk v WMA kategoriji:
1 34 Moški 0:30:05 0,9840 0:29:36* 1 400
2 25 Moški 0:37:56 1,0000 0:37:56* 3 398
3 45 Moški 0:45:12 0,9099 0:41:08* 4 397
4 56 Ženska 0:52:12 0,6880 0:35:55* 2 399
5 56 Moški 0:52:15 0,8324 0:43:30* 5 396

Kategorija Tekaška vadba v Mariboru

V kategoriji nastopajo udeleženci Tekaške vadbe v Mariboru, ne glede na spol in starost. Točkovanje v kategoriji poteka v skladu z vrstnim redom prihoda v cilj pri katerem se upoštevajo le člani kategorije. Čas vzpona se izračunava s pomočjo WMA korekcijskih faktorjev.

Objava rezultatov

Rezultati se objavljajo na spletni strani http://www.ganeshateam.com. Morebitne napake v zvezi z rezultati je potrebno sporočiti najkasneje do petka naslednjega vzpona po elektronski pošti na naslov: info.zppp@gmail.com. Pri sporočanju je potrebno upoštevati napotke glede prijavljanja napak.

Lestvica korekcijskih faktorjev za WMA kategorijo

Starost Moški Ženske Starost Moški Ženske Starost Moški Ženske
5 0,6526 0,7066 37 0,9662 0,8757 69 0,7402 0,5139
6 0,6899 0,7304 38 0,9592 0,8737 70 0,7319 0,5017
7 0,7250 0,7525 39 0,9521 0,8707 71 0,7230 0,4900
8 0,7579 0,7728 40 0,9451 0,8665 72 0,7134 0,4788
9 0,7886 0,7913 41 0,9380 0,8615 73 0,7031 0,4681
10 0,8171 0,8080 42 0,9310 0,8554 74 0,6923 0,4577
11 0,8434 0,8228 43 0,9240 0,8484 75 0,6808 0,4478
12 0,8675 0,8357 44 0,9169 0,8404 76 0,6687 0,4383
13 0,8894 0,8469 45 0,9099 0,8312 77 0,6559 0,4292
14 0,9091 0,8561 46 0,9028 0,8212 78 0,6425 0,4206
15 0,9266 0,8634 47 0,8958 0,8102 79 0,6285 0,4123
16 0,9419 0,8709 48 0,8888 0,7981 80 0,6138 0,4045
17 0,9550 0,8804 49 0,8817 0,7851 81 0,5985 0,3963
18 0,9670 0,8879 50 0,8747 0,7714 82 0,5825 0,3871
19 0,9790 0,8891 51 0,8676 0,7574 83 0,5660 0,3767
20 0,9893 0,8860 52 0,8606 0,7434 84 0,5488 0,3652
21 0,9961 0,8807 53 0,8536 0,7295 85 0,5309 0,3527
22 0,9996 0,8776 54 0,8465 0,7156 86 0,5124 0,3390
23 1,0000 0,8772 55 0,8395 0,7018 87 0,4933 0,3242
24 1,0000 0,8772 56 0,8324 0,6880 88 0,4735 0,3084
25 1,0000 0,8772 57 0,8254 0,6743 89 0,4531 0,2915
26 1,0000 0,8772 58 0,8184 0,6605 90 0,4321 0,2734
27 1,0000 0,8772 59 0,8113 0,6469 91 0,4104 0,2544
28 0,9999 0,8773 60 0,8043 0,6333 92 0,3881 0,2344
29 0,9991 0,8780 61 0,7972 0,6198 93 0,3652 0,2133
30 0,9975 0,8789 62 0,7902 0,6063 94 0,3416 0,1914
31 0,9952 0,8795 63 0,7832 0,5928 95 0,3174 0,1686
32 0,9922 0,8797 64 0,7761 0,5795 96 0,2926 0,1451
33 0,9885 0,8795 65 0,7691 0,5661 97 0,2671 0,1211
34 0,9840 0,8791 66 0,7620 0,5529 98 0,2409 0,0968
35 0,9788 0,8784 67 0,7550 0,5396 99 0,2142 0,0724
36 0,9729 0,8771 68 0,7479 0,5265 100 0,1868 0,0489